God is niet groot

God is niet groot Free download PDF and Read online

Download Free book and magazines in PDF format read and download below God is niet groot by Christopher Hitchens

Book Information of God is niet groot

Title
God is niet groot
Language English
Time Added 12th January, 2018
Posted by Admin Bookspk.Org
Views 67

Christopher Hitchens trekt in God is niet groot fel van leer tegen de godsdienst. Door nauwkeurige studie van belangrijke religieuze teksten laat hij zien dat religie niet meer is dan een wens van de mensheid. Religie is het gif dat de maatschappij verziekt, ze is een oorzaak van gevaarlijke seksuele repressie. Helder legt Hitchens uit waarom het beter is het leven te baseren op de seculiere wetenschap en de redelijkheid. God is niet groot is stilistisch briljant, geestig, boos, onredelijk, overtuigend, erudiet en scherpzinnig – een boek om in één adem uit te lezen. IPL 2018 LIVE

Download Links

Download Link 1
Download Link 2

God is niet groot Category of God is niet groot is Religion Click here to view all Religion.

― Admin-Bookspk.Org

Read Online God is niet groot

Add Comment